HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỊCH VỤ TVOD

Chức năng đăng ký tài khoản cho phép người dùng có thể đăng ký một tài khoản thuê bao mới ngay trên thiết bị SMB của mình.

1. Đăng ký tài khoản

1.1. Đăng ký tài khoản từ mục Setting trên giao diện Launcher

Trên giao diện “Launcher”, người dùng vào mục “Setting” Hiển thị cửa sổ Setting như hình bên dưới


Cửa sổ Setting

Người dùng chọn nút “Đăng ký tài khoản” trong cửa sổ Setting Hiển thị cửa sổ Đăng nhập như hình bên dưới


Cửa sổ Đăng nhập

Để đăng ký tài khoản, người dùng ấn nút “Tại đây” trong cửa sổ Đăng nhập Hiển thị cửa sổ Đăng ký tài khoản như hình bên dưới


Cửa sổ Đăng ký tài khoản

Người dùng thực hiện thao tác đăng ký tài khoản theo các bước “Hướng dẫn đăng ký tài khoản” ở cột bên phải trong cửa sổ “Đăng ký tài khoản” như sau:

Bước 1: Nhập tên truy nhập.

Bước 2: Nhập số điện thoại di động và ấn nút “Nhận mã xác thực” . Mã xác thực sẽ được gửi về số điện thoại đã đăng ký.

Lưu ý:
- Mã xác thực chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút. Quá 5 phút thì người dùng phải ấn lại nút “Nhận mã xác thực”.
- Một số điện thoại chỉ được đăng ký cho 3 tài khoản. Nếu số điện thoại người dùng nhập để đăng ký tài khoản thứ 4, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Số điện thoại đã đăng ký cho tài khoản khác. Vui lòng dùng số điện thoại khác”.
- Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tên truy nhập bị trùng tài khoản. Quý khách vui lòng dùng tên truy nhập khác” nếu tên truy nhập khách hàng đăng ký bị trùng với tài khoản đã có trên hệ thống.

Bước 3: Nhập mã xác thực và ấn nút “Hoàn tất” để kết thúc quá trình đăng ký.

1.2. Đăng ký tài khoản khi người dùng truy cập vào nội dung có thu phí của dịch vụ TVoD.

Khi người dùng truy cập vào bất cứ nội dung có thu phí của dịch vụ TVoD thì sẽ hiển thị ngay cửa sổ “Đăng nhập”.

Người dùng thực hiện các thao tác như hướng dẫn ở mục “Đăng ký tài khoản từ mục Setting trên giao diện Launcher” để đăng ký tài khoản.

2. Đăng nhập

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ cho phép người dùng tự động đăng nhập để sử dụng nội dung có thu phí của dịch vụ TVoD.

Nếu người dùng tạo tài khoản từ mục Setting trên Launcher, sau khi đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ tự động đăng nhập và trên giao diện Setting sẽ xuất hiện tên Tài khoản vừa đăng ký như hình sau:


Nếu người dùng đăng ký tài khoản khi truy cập một nội dung có thu phí của dịch vụ TVoD, sau khi đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ tự động đăng nhập và trên màn hình sẽ hiển thị giao diện nội dung truy cập lúc đăng ký tài khoản.

Sau khi hệ thống thực hiện tính năng tự động đăng nhập, hệ thống sẽ tự động lưu lại thông tin tài khoản và người dùng sẽ không được quyền đăng xuất.


Ghi chú: Vui lòng liên hệ Tổng Đài CSKH 1900 1525, nhánh số 3 để được hỗ trợ.